CELTNIECĪBA

Arhitektūra, projektēšana
Pilns projektēšanas pakalpojumu serviss. Arhitektūras daļa, ģenplāna daļa, būvkonstrukcijas, inženiertehniskie tīkli. Autoruzraudzība.

Dzīvojamās ēkas – daudzdzīvokļu nami, privātmājas.
Sabiedriskās ēkas – ofisi, darījumu ēkas, tirdzniecības ēkas, ražošanas būves.

Apbūves priekšlikumi – izstrādājam apbūves priekšlikumus saskaņā ar jūsu ieceri vai biznesa plānu. Izstrādājam koncepciju un pārskatāmu vizuālo informāciju. Sagatavojam tehnisko dokumentāciju iesniegšanai būvvaldē kā arī dokumentāciju bankas finansējuma saņemšanai.

Projektu saskaņošana – skiču, tehnisko projektu saskaņošana Rīgas un Latvijas būvvaldēs.